Автаркія

Автаркія (від грец. autarkeia - достатність) - термін, що вживається для позначення політики господарського відокремлення певної країни, такої національної економіки, яка повністю самозабезпечувалася б і була б незалежною від імпорту. Автаркія була офіційною економічною доктриною фашизму.

У сучасному взаємозалежному світі автаркічна мета є недосяжною, однак ідеї автаркії часто висувають ті діячі, які додержуються протекціоністської торгової політики і прагнуть сприяти їй.