Політичний рух в СРСР

Політичний рух в умовах радянської влади був неможливий через жорсткий контроль з боку партійних органів і органів держбезпеки. Для досягнення ідейнополітичної єдності було розгорнуто безпрецендентний терор у суспільстві і навіть в самій комуністичній партії. Під час перебудови інтелігенція не змогла створити загальносоюзну політичну організацію, яка стала опозицією до КПРС і перебрала владу з рук комуністів. З 1987–1988 рр. у республіках було створено місцеві національні політичні організації спочатку у вигляді так званих "народних фронтів", а потім і партій. Ці організації проголосили своєю метою більший суверенітет республік, а згодом і їх вихід з СРСР.