Холопи

Холопи— термін, що дійшов до нас ще з праслов'янського періоду; в родоплемінному суспільстві означав людей неповноправних або молодших у сім'ї. Як термін, так і соціальна категорія «Холопи» існували у східних слов'ян і означали стан юридично безправних людей, що посідали певне місце в матеріальному виробництві та забезпеченні панського господарства слугами та робочою силою.

Термін «Холопи» вперше зустрічається в літопису (ПСРЛ, II, стб. 492493) під 986 р. («обельний холоп»). Згідно з давньоруським правом холопи за своїм становищем наближалися до рабів. Господар мав повне право розпоряджатися особою холопа, вбити його, продати, віддати за борги. Холопи не могли виступати в суді як свідки, оскільки були позбавлені будьяких прав. Водночас господар ніс відповідальність за вчинки своїх холопів. Джерелом поповнення холопства був полон, самопродаж, запродаж за невиплатні борги й злочини, одруження з холопкою.

В розряд холопів рекрутувалися люди різних суспільних станів:

  1. юридично вільні та економічно незалежні;
  2. економічно залежні та обмежені в правах, але такі, що зберегли свободу захисту;
  3. діти холопів.

До кінця XV ст. холопи становили більшість «челяді невольно!», що виконувала різні господарські функції при замку великого князя чи магната.

У середньовічній Русі існувало кілька категорій Холопів: 1) повні, давні та докладні холопи; 2) кабальні люди. Перші відрізнялися один від одного способами втягнення в холопську неволю. З розвитком феодальних відносин частка холопів в економічному житті країни поступово зменшувалася завдяки низькій продуктивності їхньої праці порівняно з кріпосними селянами.

Кабальні люди — один з різновидів холопів. Вони з'явилися в XV ст. В кабальну залежність потрапляли через зубожіння. Не маючи змоги утримувати своє господарство без сторонньої допомоги, вони змушені були брати у феодала гроші.

На українських землях згідно з Уставою на волоки 1557 р. інститут холопства або челядництва був ліквідований. В Росії, навпаки, наприк. XVI ст. кабальне холопство набуло великого поширення по всій території, а в 1722—1724 pp. холопи тут були юридично зрівняні з селянами.