Шаріат

Шаріат (араб, шаріа, букв. — належний, намічений шлях) — зведення правових і теологічних норм, які проголошені ісламом«вічним і незмінним» плодом божественних настановлень. Спирається на загальні положення Корану й Сунни про поведінку мусульман.

Конкретні форми Шаріату розроблені ісламською системою нормативного регулювання (фікхом). Його розробка була завершена в XI—XII ст. У 70х pp. XX ст. мусульманські теологи закликали до відновлення правових норм шаріату. Шаріат має силу закону в країнах, де іслам є державноюрелігією (напр., Ірані, Афганістані за влади талібів, у Чеченській республіці Ічкерія).