Національно-визвольний рух. Що таке національно-визвольна боротьба?

Національно-визвольний рух —  будь-який суспільно-політичний рух, учасниками якого є представники певної етнічної спільноти (племені, народності, нації), що ставить за мету визволення своєї країни від чужоземного панування. При цьому немає значення, в яку історичну епоху (давні часи, середні віки, новітній час) цей рух відбувається, на якому ступені історичного розвитку (плем'я, народність, нація) перебуває народ, що бореться за незалежність, під якими гаслами (національними, релігійними, соціальними) розгортається, яких форм (визвольна війна, партизанська боротьба, повстання, революція тощо) набуває.

У вужчому значенні національно-визвольний рух — це не будь-який суспільно-політичний рух проти інонаціонального панування, а лише такий, що виникає і розвивається на певному відтинку історії людства — від початку нового часу до наших днів. Такі рухи відрізняються від визвольної боротьби народів з іноземними поневолювачами в попередні епохи насамперед тим. що розгортаються під чітко вираженими національними гаслами і мають за кінцеву мету об'єднання в межах єдиної національної держави усіх територій, населених представниками свого етносу.

Західно-європейські й американські автори традиційно замість терміна «національно-визвольний рух» послуговуються іншими — «націоналізм» або «націоналістичний рух», охоплюючи ними практично всі вияви національної сфери життя суспільства: від прагнень зберегти свою мову і культуру до власне національно-визвольного руху.