Меншовизм

Меншовизм — течія політичної думки. Оформився на II з'їзді РСДРП (1903 p.), після того, як противники ленінських принципів побудови партії залишилися в меншості після виборів центральних органів партії (звідси назва). Після жовтневого перевороту (1917 р.) меншовики були розгромлені. Залишки їх продовжували роботу за межами СРСР.