Більшовизм. Що таке більшовизм в Україні?

Більшовизм — течія політичної думки, що оформилась у 1903 р. внаслідок боротьби російських марксистів за створення партії. На II з'їзді РСДРП (1903 p.) марксисти, які згуртувалися навколо В. Леніна, під час виборів до центральних органів партії дістали більшість голосів і тому почали називатися більшовиками, їхні противники, які залишилися в меншості — меншовиками (див. Меншовизм).

Більшовизм втілювався в теоретичній, політичній і практичній діяльності партії більшовиків.

Історія Більшовизму — це історія КПРС. У 1917—1952 pp. до офіційних назв партії входило слово «більшовиків» — РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б). На XIX з'їзді партії (1952 р.) було ухвалено називати партію — КПРС (комуністична партія Радянського Союзу).