Культурна антропологія

Культурна антропологія- галузь антропології (переважно американської), одна з народознавчих дисциплін, які умовно можна назвати дисциплінами-двійниками (див. Етнографія, Етнологія). У широкому розумінні - дисципліна, що вивчає закономірності формування людської культури на відміну від фізичної антропології як науки про змінність фізичного типу людини. Культурна антропологія у вузькому значенні - наукові дослідження загальних проблем культурного розвитку людства із залученням відомостей великої кількості наукових дисциплін.

Деякі американські дослідники поділяють культурну антропологію на археологію, лінгвістику і етнологію. Культурна антропологія тлумачить категорію «культура» як «суто людські традиції і звички, що передаються через навчання і керують поведінкою і віруваннями»; систему знань, яку в цілому поділяють члени певного суспільства тощо. Загалом кожна культура має тут певні, притаманні лише їй особливості, які проходять через всі її елементи.

Одне з найсучасніших тлумачень головного завдання культурної антропології. зводиться до вивчення подібності й відмінностей у поведінці різних груп людей, в описанні характеру тих чи тих культур і типових для них процесів відтворення, змін і розвитку. Культурну антропологію цікавить «людина», «абстрактну» сутність якої прагнуть розкрити за допомогою її культурного навколишнього середовища, в якому виростає дитина.