Етнографія

Етнографія (від грец. ethnos — народ, grapho — пишу, букв. — народоопис) — «наука, яка описує, чи вивчає народи» (С. О. Токарев); «описова дисципліна, метод збирання знання і найважливіша форма його текстуалізації. Е. — це передусім те, що вчений робить у полі» (В. О. Тишков). Поряд із терміном етнографія для позначення подібних досліджень вживаються й інші (див.: Етнологія; Культурна антропологія).

Вперше термін «Етнографія» вжив в 1607 р. в Магдебурзі письменник Й. Зоммер, хоч у науковий обіг це поняття входить з кінця XVIII ст. Спочатку під етнографіей розуміли одну з галузей географії, завдання якої полягало в «загальному описанні цілого народу». У Франції перше вживання терміна «Етнографія» було пов'язане з уявленням про неї як про науку, що розробляє класифікацію мов. Потім Е. включається в систему антропологічних знань, розглядається як синонім етнології, як наука про культури, відірвані від їхніх творців і носіїв — народів, і нарешті як наука про відсталі у своєму розвитку, «неісторичні народи». Нині терміном «Етнографія» в західно-європейських та американських країнах позначають описову народознавчу науку, яка функціонує переважно в системі музеїв.