Клан

Клан (від кельт, clann, clainne — нащадок, рід, плем'я) — 1. У шотландців та ірландців — родова громада. 2. Переносно — група родичів, згуртованих господарськими й побутовими чинниками; один із синонімів до терміна рід. Деякі дослідники вживають це поняття стосовно батьківського роду, або родового ядра громади.