Єресі

Єресі (від грец. hairesis - особливе віровчення) - релігійна течія, яка відхилилася від догматів і організаційних форм панівної релігії. За релігійними суперечностями в єресях зазвичай стояли інтереси різних прошарків та груп населення. Нерідко єресі були виявами політичного протесту під релігійною оболонкою. Це характерно для того історичного періоду, коли релігія ставала панівною формою суспільної свідомості. Єресі поділяються на ранньохристиянські і середньовічні. Середньовічні єресі в свою чергу поділяються на єресі раннього середньовіччя та єресі XIV-XVI ст. Усі єресі об'єднує антипапська та антифеодальна спрямованість.

В Україні найбільшого поширення набув єретичний рух соціан, у Росії в XIV-XV ст. - рух стригольників. Середньовічні єресі стали безпосереднім джерелом Реформації та протестантизму в цілому. Учення Лютера і Кальвіна виникли як єресі щодо католицизму, проте не були придушені, як інші, а перетворилися на окремий напрям християнства- протестантизм. Пізніше з'явилися нові єресі уже стосовно самого протестантизму там, де він став панівною релігією. Саме поняття «єресі» випливає з притаманної релігійній свідомості і поведінці нетерпимості до будь-якого вільнодумства.