Фратія

Фратія (від грец. phratria — братство) — один із головних підрозділів соціальної структурипервісного суспільства: сім'я—рід—фратія— плем'я. Фратія як підрозділ племені складалася з кількох родів, які здебільшого походили від одного первісного роду. Як і рід, фратія були екзогамні.

Шлюбні стосунки здійснювалися переважно між членами двох фратій, що відбивало дуальну структуру первісного суспільства (див. Організація дуальна). У первісному суспільстві виконувала значні суспільні та релігійні функції, що спостерігалося в багатьох давніх народів як пережиток первісного ладу, напр. в афінських греків.