Організація дуальна

Організація дуальна (від лат. dualis — подвійний) — 1. Шлюбні стосунки між представниками двох родів, пізніше фратрій, що виникли внаслідок переходу від тваринних до людських форм шлюбу шляхом заборони шлюбних відносин усередині первісної громади (див. Екзогамія) та встановлення шлюбних відносин між членами різних громад і шлюбних класів (див. Ендогамія). 2. У широкому розумінні — подвійна, або бінарна організація суспільства, а також відображення цієї організації в духовній культурі (напр., дуальні міфологічні сюжети).