Форум

Форум (лат. forum — площа, двір) — 1. У Стародавньому Римі площа, ринок, де відбувалися народні збори, влаштовувалися торги і чинилися суди. Головна площа Риму — Романум з VI ст. до н. е. перетворилася на парадний архітектурний ансамбль.

2. Масові представницькі збори — з'їзд, конференція, конгрес — на яких приймаються важливі рішення або розглядаються актуальні питання.