Фольклористика

Фольклористика (від англ. folklore, букв. — народна мудрість, народне знання) — наука про фольклор, яка полягає у збиранні, публікації й вивченні народної творчості.

За час існування фольклористики відбувалася значна еволюція її змісту, коло різновидів народної культури, що вивчалися нею, то розширювалося, то звужувалося. Ще й досі серед учених світу немає одностайної думки щодо вживання терміна «Фольклористика». На Заході переважає уявлення про фольклористика як про науку, що вивчає «релікти», «пережитки» первісної культури в духовній сфері «цивілізованих» суспільств. У нього вкладають універсальне значення «народні знання», «народні традиції» тощо. Водночас розвивається соціологічний напрям, який позначає терміном «Ф» увесь комплекс явищ культури «народних класів».

Учені України, як і всього пострадянського простору, надають слову «Фольклористика» значення дослідження всієї сукупності словесних, словесномузичних, музичнохореографічних, ігрових і драматичних видів народної творчості. Так, вивчення народнопоетичної творчості є лише однією, хоча й істотною, складовою фольклористики. Поряд із цим спостерігається тенденція поширити поняття «Фольклористика» на всі види народної художньої творчості (прикладне мистецтво, «образотворчий фольклор» тощо).