Ера

Ера (від лат. аега — вихідне число) — 1. Момент, від якого ведеться літочислення, а також сама система літочислення. Напр., у християн — «від Різдва Христового», у давніх греків — від І Олімпіади (776 рік до н. е.) і т. д.

2. В історії — великий відтинок часу, якому притаманні свої внутрішній зміст, історичні події, відмінні від попереднього.