Варварство

Варварство (від грец. barbaros - варвар) - 1. У давніх греків і римлян будьякий чужинець. 2. Невіглас, жорстока людина. 3. Другий ступінь трирівневого поділу історіїсуспільства(дикість -варварство - цивілізація), обгрунтованого еволюціоністами в XVIII-XIX ст. Ступінь варварства відповідає етапові розпаду первісно-общинного ладу й утворення ранніх держав. На цьому етапі, наприклад, перебували східнослов'янські племена під час формування Київської Русі. В Євразії варварство асоціюється великою мірою із суспільним станом військової демократії та епохою великого переселення народів.

Характерною рисою варварського суспільства були постійні загарбницькі війни із сусідами. Так, військові напади варварів на рабовласницьку Римську імперію поглиблювали її кризовий стан, прискорили її руйнування. На теренах колишньої Римської імперії та її варварської периферії сформувалася феодальна середньовічна Європа.