Українці в європі, снд та балтії

В країнах Європи найбільш численна група українців (350-500 тис. людей) проживає у Польщі. Характерною ознакою цієї діаспори є те, що у Польщу українці масово не переселялись, а більшість із них проживає на своїх етнічних територіях, які в силу територіальних переділів України після першої та другої світових війн відійшли до Польщі. Це - Перемешлянщина, Холмшина, Лемківщина, Підляшшя, Західна Бойківщїна, Люблінщина.

У середині 70-х рр. XX ст., у Румунії проживало 70 тис. українців. Основним місцем їх проживання є Сучавський та Марморський повіти. Названі землі входили до складу Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Майже 30 тис. осіб українського походження проживає у Башті, Добруджі, Констанці. Це нащадки українських козаків із Задунайської Січі, їх мова наближена до наддніпрянського діалекту.

В Чехії і Словаччині проживає 150 тис. українців. Основна маса (100 тис. людей) мешкає у 210 селах на території Словаччини, яка прилягає до кордонів України.

40 тис. українців живе у Франції. Центром української діаспори є Париж та його передмістя. 80% українських емігрантів працюють у промисловості, 15 % займається сільським господарством. У Великобританії проживає 35 тис. українців, які здебільшого працюють у промисловості.

У країнах СНД і Балтії нині проживає 10-12 млн. людей українського походження (східна діаспора). На етапі демократизації суспільно-політичного життя цих республік частина українців почала створювати свої товариства, громади, земляцтва. Ці організації поставили перед собою мету допомогти духовно-культурному відродженню українців, які проживають за межами своєї етнічної батьківщини, сприяти вивченню ними рідної мови, ознайомленню з культурними досягненнями України і підтримки з нею систематичних зв'язків.

У країнах Співдружності найбільше українців (5 млн. людей) проживає у Російській Федерації. Діаспора Росії налічує 40 організацій, які діють практично у всіх великих містах від Далекого Сходу до західних районів. У Росії виходить декілька українських газет, такі як "Український кур'єр" (Москва), "Козацьке слово" (Краснодар), "Українське слово" (Мурманськ). Планується їх випуск і в інших містах, де згуртовано проживає українське населення.

Менш численні українські громади в інших республіках СНД: у Казахстані - 896 тис. людей, у Молдові - 600 тис. людей, у Білорусі - 291 тис. людей, в Латвії - 92 тис. людей, Естонії - 48 тис. людей, Литві - 44 тис. людей.

У цих державах через складне соціально-економічне і політичне становище українське населення в цілому не має можливості для свого національно-культурного відродження і розвитку.