Автократія

Автократія (від грец. autos - сам і kratos - влада, самовладність) - форма правління, за якої необмежена верховна влада належить одній особі - самодержавному правителю, діяльність якого не контролюється жодним представницьким органом (деспотії Стародавнього Сходу, імперії Риму, Візантії, абсолютистські монархії, а також політичні режими фашистського типу).