Агресія

Агресія (лат. aggressio - напад) - застосування збройної сили однією або кількома державами проти суверенітету, територіальної цілісності чи політичної незалежності іншої держави, народу (нації), застосування збройної сили будьяким іншим чином, несумісне зі Статутом ООН.

Агресія може бути збройна (пряма), опосередкована та співучасть в агресії Існують також поняття економічна агресія та ідеологічна агресія. Акти прямої агресії - вторгнення чи напад збройних сил держави на територію іншої держави; військова окупація, що є результатом такого вторгнення; бомбардування або інше використання зброї проти іноземної держави; блокада збройними силами портів або берегів іншої держави; напад збройних сил держави на сухопутні, морські або повітряні сили іншої держави; порушення встановлених Статутом ООН умов військової присутності на території іншої держави.

Опосередкована Агресія - застосування збройної сили потай, наприклад шляхом використання озброєних банд найманців, нерегулярних військових формувань.Співучасть в агресії - надання державою своєї території для агресії проти іншої держави.

Виходячи зі Статуту ООН, Рада Безпеки ООН може кваліфікувати як агресію й інші дії, всебічно врахувавши відповідні обставини. У визначенні агресії закріплено принцип міжнародної відповідальності за її вчинення, подано перелік дій, що кваліфікуються як агресія. Рада Безпеки ООН уповноважена приймати рішення про застосування до країни-агресора заходів як військового, так і невійськового характеру.