Волошин Августин Іванович

voloshin-avgustin

Волошин Августин Іванович(1874-1945 pp.)- політичний, культурний, релігійний діяч Закарпаття. Освіту здобув у семінарії та у Вищій педагогічній школі в Будапешті, після чого брав активну участь у культурному усі краю. Разом з однодумцями Августин Волошин розгорнув велику культурницьку діяльність на Закарпатті: видавав газети, підручники тощо. У травні 1920 р. під його безпосереднім впливом постає товариство «Просвіта», яке відіграло велику роль у формуванні національної свідомості мешканців Закарпаття. Активною політичною діяльністю Августин Волошин почав займатися з 1919 р. Заснував і очолював Народно-християнську партію (1923-1939 pp.), від якої обирався депутатом до чехословадського парламенту (1925-1929 pp.). 26 жовттня 1938 р. А. Волошин був призначений прем'єр-міністром автономного уряду Підкарпатської Русі, a 15 березня 1939 р. став президентом цієї держави. Під час окупації краю Угорщиною мігрував разом з урядом і поселився у Празі, де був ректором Українського вільного університету. У травні 1945 p. А. Волошин був заарештований радянськими спецслужбами. Помер у Бутирській тюрмі в Москві.