Величко Самійло Васильович

Величко Самійло Васильович (1670 - після 1728) - український літописець. Вчився у Київській академії. Володів німецькою, латинською, польською мовами. Служив у Генеральній військовій канцелярії гетьманської адміністрації. Звільнений з посади у 1708 р., після страти В. Л. Кочубея. Автор "Летописи событий в Юго-За-падной России в XVII в." у 4 томах (1848 - 1864), де використано багато українських та іноземних історичних джерел. В. у хронологічній послідовності викладає історію України, пов'язуючи її з подіями в Росії, Польщі, Молдові. Ідеолог козацької старшини та української шляхти, прибічник приєднання України до Росії. Засуджував селянсько-козацькі повстання, але не захищав кріпацтво. Некритично ставився до використання джерел, витлумачуючи їх згідно зі своєю позицією