Політичний рух в Україні в другій половині 90х років ХХ століття

В другій половині 90х років тривав процес становлення багатопартійності. Характерними рисами цього процесу є велика кількість партій (в 1993 р. зареєстровано 27 партій, в 1998 – 52 партії, а в 2000 – більше 100); невелика кількість членів партій; відсутність соціальної підтримки партій; в своїй більшості партії створювались не на основі об'єднання навколо основної, головної ідеї, а навколо конкретного лідера чи окремої групи осіб; партійні структури активно діють лише в порівняно великих містах і промислових центрах.