Ослаблення українських земель

Українські землі потрапили в коло геополітичних інтересів багатьох сусідів — держав, про що студенти вже довідались з лекційного матеріалу. Більшість українських земель у цей період знаходились під владою Литви. При вивченні цього періоду треба пам'ятати тільки одне: будь-яка чужа влада ніколи не дбає про благополуччя поневоленого народу і розквіт загарбаних земель. Основна маса українців опинилася в скрутному соціально-політичному становищі. Це було пов'язано з процесами феодалізації і закріпачення селянства України ще за литовської влади.

Деякі історики час існування України у складі Литовського князівства вважають часом існування Литовсько-Руської держави. Цієї думки додержується І. Крип'якевич. А історик XIX ст. О. Єфименко, як і сучасний дослідник історії Великого князівства Литовського Ф. Шабульдо переконані, що в той період відбувалося перетворення українських земель на литовську провінцію. У всякому випадку, час перебування України у складі Литви можна поділити на декілька періодів.