Селянські та інші реформи 60 – 70-х років хіх ст. Особливості їх проведення в Україні

У середині XIX ст. царизм вимушений був стати на шлях ліквідації кріпосницької системи. Реформа 1861 р., незважаючи на непослідовність і суперечливість, звільнивши від кріпацтва 5.3 млн. чол., сприяла швидкому розвитку капіталізму на Україні.

Внаслідок реформи селяни втратили понад 15% загальної площі землі, яка раніше перебувала в їх користуванні В Катеринославській та Полтавській губерніях відрізані у селян землі доходили до 40%, в Харківській і Чернігівській - до 30%. 220 тис. селян взагалі були звільнені без землі, 100 тис. отримали наділ до 1 десятини, 1 млн. 600 тис. (в загальній кількості близько 3-х млн. селян, що жили на Україні) отримали від однієї до трьох десятин. За отриману землю селяни, ставши вільними, до 1906 р. виплатили поміщикам 382 млн. крб., хоч вона коштувала в середині XIX ст. 128 млн. крб. Визначальним фактором капіталістичного розвитку сільського господарства стало дрібнотоварне селянське господарство, яке поступово розорялося. Соціальні суперечності загострювали і багаточисельні залишки феодальних відносин. Капіталістичні відносини руйнували і дворянські латифундії, землю яких скуповували зростаюче куркульство та купці.

Слідом за селянською царизм провів ще ряд реформ, які охоплювали різні сторони економічного і суспільного життя країни і мали на меті прискорити капіталістичні перетворення. У 1862 р. була проведена фінансова реформа, яка вводила золоте забезпечення карбованця, що надало йому стійкість і централізувала управління грошима в руках міністерства фінансів Наступного року запровадженням нового університетського статуту було відкрито доступ до освіти нижчим станам населення. В січні 1864 р. вийшло положення про організацію земств, а в 1870 р. про створення міських дум – органів місцевого самоврядування. Обрані до цих органів так звані гласні займались питаннями благоустрою, відкриттям лікарень, шкіл, притулків, будівництвом і утриманням шляхів, колодязів та ін. В листопаді 1864 р. була введена судова реформа, що призвела до встановлення відкритого некастового суду присяжних. Проведена на протязі 1862-1864 рр. військова реформа скасувала рекрутські набори. Були проведені і інші реформи.