Вотум

Вотум (лат. votum - бажання, воля) у праві - 1. Рішення колегії виборчого округу, парламенту, міжнародної конференції, прийняте голосуванням. Вотум довіри - схвалення парламентом діяльності уряду або окремих його членів; вотум недовіри - несхвалення. У разі винесення вотуму недовіри уряд або окремі його члени, зазвичай, подають у відставку.

2. У широкому розумінні - голосування, система голосування, право голосування, наприклад: плюральний вотум - право одного виборця подавати два і більше голосів; сімейний вотум - право голосування глави сім'ї за членів сім'ї тощо.