Воля Соціальна

Воля соціальна - практична активність сукупності людей, свідомо чи несвідомо спрямованих до єдності поведінки, яка здатна до певного, очікуваного наслідку.

Соціальна воля спрямована на макрооб'єкти (суспільство в цілому, політичні, соціальні, економічні, ідеологічні структури, соціальні інститути) для встановлення нового порядку в умовах суспільної дестабілізації, кризи або соціального конфлікту. Воля соціальна має можливість виявлятися у безпосередній дії, у відмові від дії або у протидії; об'єднувальним її началом можуть бути свідоме цілепокладання, колективне безсвідоме, харизматичні якості вождя (лідера) та афективний стан. У критичних, граничних ситуаціях виявлення соціальної волі долає індивідуальний страх та відчай, що відтворюється або в героїчному пориві, або в безглуздому руйнуванні.

Легітимною формою волі соціальної є держава, яка через демократичні інститути, ідеологічні доктрини, фетишизацію цілей та персон, маніпуляцію гощо прагне колонізувати і спрямувати соціальну волю в межах існуючого порядку.