Трибуни військові

Трибуни військові — у Стародавньому Римі офіцерські посади в армії. Спочатку командували легіонами, іншими військовими підрозділами, потім окремими загонами, виконували відповідальні доручення полководців, легатів, брали участь у військових радах.

Військові Трибуни V—IV ст. до н. е. обиралися терміном на один рік замість консулів з метою не допустити плебеїв до влади. Мали всі повноваження консулів, крім права удостоїтися тріумфу. Припинили своє існування в серед. IV ст. до н. е.