Нейтралітет

Нейтралітет (нім. Neutralitat, від л а т. neutralis — нічийний) — у міжнародному праві — становище (статус) держави, що не бере участі у війні, зберігає мирні відносини зі сторонами, що воюють, і не надає жодній із них воєнної допомоги.

В мирні часи нейтралітет — відмова від участі у воєнних блоках. Права та обов'язки нейтральних держав під час війни закріплено в Гаазьких конвенціях 1899 і 1907 pp. Про свій нейтралітет держави зазвичай заявляють на початку воєнних дій між іншими державами, але можуть зробити це ще в мирний час.