Мирний договір

Мирний договір — вид міжнародної угоди, на підставі якої припиняється стан війни між державами, що воювали, відновлюються офіційні відносини, фіксуються територіальні зміни, розв'язуються політичні, військові, економічні та інші питання. Підлягає обов'язковій ратифікації. Від мирного договору, укладеного між усіма державами-учасницями війни, відрізняються сепаратні договори, укладені лише між деякими з воюючих держав або їхніми союзниками. Укладенню мирного договору може передувати встановлення між воюючими сторонами загального перемир'я (за яким припиняються воєнні дії) або підписання прелімінарного (попереднього) мирного договору, в якому регламентуються не лише воєнні, а й політичні аспекти майбутнього.