Комінформ

Комінформ (Інформаційне бюро комуністичних і робітничих партій, Інформбюро)— орган для координації діяльності європейських комуністичних партій. Створений наприк. вересня 1947 р. за ініціативою радянського керівництва у відповідь на інтеграцію західних держав («план Маршалла») на підставі домовленості дев'яти комуністичних партій Європи: Болгарії, Польщі, Румунії, СРСР, Угорщини, Чехословаччини, Югославії (до 1948 p.), Італії, Франції. Офіційною метою комінформу була координаційна та інформаційна діяльність компартій, але насправді він перетворився на знаряддя запровадження в країнах Центральної та ПівденноСхідної Європи радянської моделі соціалізму.

Комінформ проводив наради комуністичних і робітничих партій, де приймалися резолюції, які містили оцінку міжнародного становища, закликали трудящих «на боротьбу за мир, демократію і соціалізм», засуджували діяльність Компартії Югославії тощо. Міжнародний центр розташовувався спочатку в Белграді (1947—1948 pp.), згодом — Бухаресті (1948—1956 pp.). Мав друкований орган — газету «За прочный мир, за народную демократию!», яка видавалася 19 мовами. У 1956 p., після створення Організації Варшавського договору, комінформ було розпущено.