Колонізація

Колонізація(від лат. colonia — поселення) — 1. Заселення й господарське освоєння вільних і окраїнних земель (т. зв. внутрішня колонізація). 2. Організація поселень за межами своєї країни (зовнішня колонізація). 3. Перетворення незалежної країни на колонію шляхом її військового, економічного і політичного поневолення. З часів великих географічних відкриттів європейська колонізація інших районів світу супроводжувалася насильницьким підкоренням місцевого населення в багатьох країнах Азії, Африки й Латинської Америки.