Єпархія

Єпархія (грец. eparchia — володарювання) — основна церковна адміністративно-територіальна одиниця (округ) у православній, католицькій та англіканській церквах. Очолює єпископ(архієрей). Архієрей визначає систему єпархіального управління, яке й здійснює або одноосібно, або за допомогою єпархіальної ради, що складається з 3—5 священиків.

Єпархія поділяється на округи, очолювані т. зв. благочинними. Благочинні контролюють поведінку та діяльність парафіяльного духівництва. Найнижчою організацією православноїцеркви, яка має свою будівлю і причт, є парафія, очолювана церковною радою, що обирається на загальних зборах віруючих. Рада здійснює управління культовим майном, дбає про утримання, опалення і ремонт церковного приміщення, контролює витрати єпархії