Генотеїзм

Генотеїзм (від грец. hen - єдиний і theos - Бог) - визнання існування багатьох богів на чолі з одним - верховним (родоначальником, головним у пантеоні) Богом. Генотеїзм виник у Стародавньому Єгипті, Вавилоні, Греції, Римі. Був властивий також дохристиянському пантеону Київської Русі (головний Бог - Перун). Елементи генотеїзму наявні в японському синтоїзмі, різних течіях буддизму та в індуїзмі.