Джерела археологічні

Джерела археологічні - різновид історичних джерел, що визначаються об'єктами археологічної науки та джерелом її пізнання. Якщо об'єктом археології як історичної науки є минуле суспільство, то джерелом його вивчення в археології є рештки предметного світу минулих суспільств. Від давніх суспільств залишається нетлінний компонент колишньої культури, який і є основним джерелом археологічних досліджень з метою історичної реконструкції колишнього суспільства. Археологічні джерела поділяються на такі типи: поселення, поховання, культові місця, скарби, поодинокі знахідки тощо. Для вивчення кожного з цих типів джерел застосовують спеціальні методи дослідження.