Червоний Інтернаціонал Профспілок

Червоний Інтернаціонал Профспілок(Профінтерн) — міжнародна організація профспілок, що існувала в 1921—1937 pp. Заснован на 1-му Установчому конгресі Червоний Інтернаціонал Профспілок, який відбувався в Москві 3—19.07.1921 р.

Поставив за мету встановлення національної та міжнародної єдності профспілкового руху, широку пропаганду ідей революційної боротьби, викриття антибільшовицької ідеології, боротьбу проти капіталізму та імперіалізму, за зближення робітників усіх країн з пролетаріатом радянської Росії.

Відбулося 5 конгресів Профінтерна. Фактично діяв під керівництвом Комінтерну.

Наприкінці 1937 р. більшість секцій Червоного Інтернаціоналу профспілок перестала існувати, що зумовило припинення його діяльності.