Атеїзм

Атеїзм (від грец. а - заперечна частка і theos - Бог) - доктрина, що заперечує існування Бога. Протягом історії зміст поняття атеїзм змінювався, іноді набуваючи контексту і форми критики релігії. У Давній Греції атеїстами називали тих, хто заперечував існування богіволімпійців.

Атеїзм слід відрізняти від агностицизму, який не заперечує існування Бога, а відхиляє можливість раціонального пізнання всього існуючого (в тому числі й Бога). Натомість атеїзм стверджує, що ми можемо знати й раціонально довести, що Бога немає. Традиційним при цьому нерідко буває аргумент «від зла»: якщо Бог (як ідеться в Біблії) є їіседобрнм, всемилостивим і дасесильним, то зла у світі не може бути. А оскільки зло є, то Бога немає (французькі просвітителі XVIIIст. П. Гольбах, Д. Дідро).

Атеїзм слід відрізняти і від пантеїзму, певних представників якого (Дж. Бруно, Б. Спінозу) марксистська традиція визначала як атеїстів. Пантеїзм є соціально-історично і науково детермінованою концепцією ототожнення Бога й природи (Deus in rebus - Бог у речах - за Дж. Бруно). Найрадикальніший атеїзм був властивийсвітогляду К. Маркса, Ф. Енгельса та В. І. Леніна.