Асиміляція. Що таке асиміляція?

Асиміляція (від лат. assimilatio - уподібнення) - злиття одного народу з іншим шляхом засвоєння його мови, культури, національних звичаїв і традицій. Асиміляції зазнають розпорошені мігранти, які проживають в однорідному суспільстві і змушені пристосовуватися до чужого етнополітичного оточення. Асиміляція може відбуватися природно, стихійно (литовці в Україні XIV-XV ст.).

Наполегливу асиміляторську політику здійснювала Російська імперія щодо українців та інших неросійських націй шляхом заборони мови (Валуєвський циркуляр 1863 р., Емський указ 1876 p.), закриття національно-культурних осередків («Просвіт», газет, часописів); на знаряддя русифікації було перетворено церкву. Українство в російському середовищі зберігало мову, національну самобутність (Зелений Клин). Полонізації, мадяризації, румунізації (особливо в 20-30х pp. XX ст.) зазнали західноукраїнські землі.

За часів СРСР, крім короткого періоду українізації 20-30х pp., активно проводилася політика русифікації під гаслами інтернаціоналізації культурного і суспільного життя (ідея формування нової спільності людей «радянський народ»)