Яворницький (Еварницький) Дмитро Іванович

Яворницький Дмитро Іванович(1855-1940 pp.) - історик, археолог, етнограф, фольклорист, лексикограф, письменник, дослідник історії українського козацтва, академік Всеукраїнської академії наук (1929 p.). Народився на Харківщині в родині дяка. Закінчив Харківський університет. У 1886-1891 pp. Дмитро Яворницький викладав історію в гімназії й на педагогічних курсаху Петербурзі. Як політично неблагонадійного його в 1892 р. було вислано під нагляд поліції до Ташкенту. У 1897-1902 pp. він працював як приват-доцент на кафедрі історії Росії Московського університету. Паралельно з педагогічною роботою Дмитро Яворницький продовжував дослідження історії Запорозької Січі (Запорізька Січ), організовуючи археологічні розкопки на Запорожжі та нідвідуючи архіви Москви, Варшави, Києва, Соловецького монастиря й закордонні (Туреччина, Персія, Палестина). 3 1902 по 1932 pp. він працював директоромКатеринославського крайового історичного музею. У 1927 р. його було призначено відповідальним керівником археологічного нагляду над розкопами на території будівництва Дніпрельстану. В історичних дослідженнях основну увагу Дмитро Яворницький присвятив історії Запорозької Січі. Серед його праць: «История запорожских казаков», «Очерки по истории запорожских казаков и Новороссийского края», «Вольности зацррожских казаков» та ін. Цінні фактичними даними збірники підготовлені під керівництвом Дмитра Яворницького: «Сборник материалов для истории запорожских казаков, «Источники для истории запорожских казаков», «До історії Степової України» та ін. Відомий вчений зібрав багатий етнографічний і фольклорний матеріал.