Урбанізація. Що означає термін урбанізація?

Урбанізація (франц. urbanisation, від лат. urbanus — міський) — історичний процес зростання ролі міст в економічному й культурному житті суспільства; процес зосередження промисловості й населення в переважно великих містах.

Можна виділити такі етапи процесу урбанізації:

  • «ембріон» (IV —VCT.);
  • раннє місто (V —IX ст.);
  • масова урбанізація (X —XI ст.);
  • створення міської системи (XII —XIII ст.).

Форми міського життя, види міст неоднакові в історичній горизонталі й різко відмінні за історичною вертикаллю. Особливо великі якісні відмінності спостерігаються у міст патріархальної та промисловоіндустріальної епох.

У мистецтві, архітектурі, містобудуванні XX ст. був поширений напрям — урбанізм, що мав свої особливості у кожній із зазначених галузей.