Олігархія. Що таке олігархія?

Олігархія (грец. oligarchia — влада небагатьох, від oligos — нечисленний і arche — влада) — режим, за якого політична, економічна влада належить невеликому колу найвпливовіших і найбагатших осіб (військових, фінансистів та ін.).

Вперше на термін «олігархія» натрапляємо у творах давньогрецьких письменників (напр., в Арістотеля, Полібія), де він вживається для характеристики форми державного устрою, що виникає внаслідок виродження аристократії. Нині «олігархією» називають також групу людей, яка править. Прикладом олігархії в XX ст. може бути правління сім'ї Дювальє на Гаїті впродовж 1957—1986 pp.