Община марка

Община марка — в Західній Європі за середньовіччя сільська (сусідська) община, в якій орна земля була приватною власністю її членів, а інші угіддя (ліси, пасовища, сіножаті тощо) — спільною власністю. Виникла внаслідок розпаду великих сімей на малі та перетворення орної землі на вільновідчужувану власність цих сімей — алод. У надрах сусідської общини в багатьох народів упродовж тривалого часу як пережиток зберігалася землеробська община.