Континуїтет

Континуїтет (від лат. continuitas — неперервність) — неперервність історичного розвитку, безпосередній перехід від одного історичного етапу до іншого. Шляхом континуїтету, на думку деяких істориків, відбувалося становлення європейського середньовіччя — після загибелі Західної Римської імперії.