Гомруль. Як розгорталася боротьба за гомруль?

Гомруль (англ. Home Rule, букв. - самоврядування) - програма самоврядування Ірландії в межах Британської імперії, висунута буржуазією в 70х pp. XIX ст.

Англійські лендлорди та реакційні сили Ірландії чинили опір введенню гомрулю. Лише після визвольної війни 1919-1921 pp. Ірландія отримала права домініону, проте Північна Ірландія залишилася під владою Великої Британії. Гомруль - явище, характерне для латино-американських, африканських та азіатських країн в їх боротьбі за незалежність.