Гласність

Гласність - необхідна умова оптимальної діяльності громадських або державних установ, від яких залежать інтереси окремих осіб і населення країни в цілому, забезпечення громадського контролю над цими органами. Зокрема гласність дискусій, при забезпеченні їх свободи, є однією з головних умов громадського контролю над діями народного представництва в центрі й на місцях.

Межі публічності дискусій можуть бути встановлені тільки для забезпечення незалежності палат і громадських зборів, а також убезпечення їх у роботі. Гласність і публічність засідань палат і зборів може бути проголошена у вигляді загального правила, обмеженого лише за умови, коли палаті або зборам загрожує насильство чи тиск з боку сторонніх осіб, а також некоректна поведінка.