Демографія історична

Демографічнаісторія - складова частина загального поняття демографії. Досліджує зміни в чисельності населення та його відтворенні упродовж історії людства з початку його виникнення або за окремі його періоди. Досягнення демографічної історії дають можливість твердити, що початковий період сучасної людини (Homo sapiens) розпочався приблизно за 50 тис. років до н. е. Відомостей про чисельність населення того періоду бракує, тому ми можемо лише висловити припущення, що бл. 15 тис. р. до н. е. його кількість становила всього кілька мільйонів чоловік, а за 7 тис. років до н. е. досягла майже 10 млн. Таке повільне зростання чисельності населення можна пояснити тим, що смертність від хвороб, епідемій та воєн сягала 50 % і більше, тому темпи природного приросту становили всього 10-20 % за тисячоліття, а тривалість життя - 20 років. Щодо чисельності населення світу на початок нашої ери, то в літературі наводяться різні відомості - від 170 млн чол. до 200-250 млн. Учені роблять спроби визначити чисельність населення світу на цей час і за континентами, регіонами, окремими країнами, але це також скоріше припущення.

Більш-менш реальні цифри наводяться на 1500 р. їх розбіжність значно менша - вона коливається в межах 400-500 млн чол. Поступово, з розвитком людства зростає його зацікавленість щодо чисельності населення, організовуються переписи населення в окремих країнах, які проводяться дедалі систематичніше. Нині переписами охоплено майже все населення світу. Отже, є всі підстави вважати, що світ увійшов у III тисячоліття, маючи понад 6 млрд населення. Аналізуючи матеріали стосовно змін населення світу за два тисячоліття н. е., можемо визначити загальну закономірність: його чисельність безперервно зростала. Навіть протягом перших 50 років XX ст., коли людство пережило найбільші втрати внаслідок двох світових війн та з інших причин, воно зросло на 866 млн чол. Однак слід зазначити, що в історії людства спостерігалися непоодинокі випадки зменшення чисельності населення в різних країнах та регіонах в окремі періоди внаслідок епідемій, голоду, війн та людожерської політики деяких режимів (напр., А. Гітлер у Німеччині, Й. Сталін в СРСР, Пол Пот в Камбоджі).