Демаркація

Демаркація (франц. demarcation — розмежування) — один із двох основних етапів встановлення державного кордону, проведення його лінії на місцевості та позначення її відповідними прикордонними знаками.

Давня Греція дала нам перший приклад фіксації кордонів, коли було встановлено прикордонну колону між Пелопоннесом та Аттикою. Ґрунтуючись на походженні й тривалості існуючих державних кордонів, їх можна поділити на дві категорії: антецедентні — кордони, що передують остаточному заселенню та розвитку регіонів, які вони оточують (кордон між Канадою та США, що проводився по 49 паралелі в період 1782—1846 pp. і поділив дуже рідко заселені території) тасубсеквентні— кордони, що проводяться після заселення територій (між європейськими країнами).