Цехи. Що таке середньовічні ремісничі цехи?

Цехи (нім. Zeche) — спорадична форма організації дрібних економічно самостійних виробників — населення міст доби середньовіччя, які здобули права автономії.

Поява цеху була зумовлена необхідністю колективного опору цієї верстви населення дворянству, потребою в спільних ринкових приміщеннях, зростанням конкуренції з боку кріпосних селян, які втікали від феодалів і осідали в містах. Цехи виникали внаслідок інтенсивного розвитку міст, ремесел (у Франції, Німеччині, Італії та ін. країнах Західної Європи в X—XII ст., особливо в XIII—XIV ст.). Належність до цеху була обов'язковою для успішного заняття ремеслом.

Цех складався з ремісників однієї або кількох споріднених спеціальностей. Повноправним членом цеху був ремісникмайстер, який мав необхідні знаряддя праці, власну майстерню, де працювали він сам, члени його родини і певна кількість учнів (термін перебування в учнівстві коливався від 2—3 до 7 і більше років), а також підмайстрів, яким, щоб стати майстрами, потрібно було через деякий час виготовити товар — «шедевр» і сплатити вступний внесок. Кожний цех мав свою емблему із зображенням знаряддя праці, печатку, касу, а також статут. Вироблялася чітка система нагляду за працею ремісників, кількістю, способом виробництва та якістю товару, а також контролю за діями конкурентів, розподілом ринків сировини та збуту продукції.

Керівництво цеху (старшини, яких обирали на зборах майстрів) мало великий вплив на підлеглих ремісників, регламентуючи навіть умови їхнього життя, в тому числі одяг, харчування, побут тощо. Існували особливі суди, які розглядали справи порушників цехових правил.

У ремісничі цехи об'єднувалися й інші верстви міського населення — дрібні торговці, представники різних спеціальностей (рибалки, лікарі, музиканти, садівники, фармацевти); купецтво мало свої корпорації — гільдії.

З XVI ст. цехи, що підтримували й охороняли дрібне ремісниче виробництво, стали гальмом для капіталістичних форм господарювання, яке зароджувалося в країнах Західної Європи. В нових умовах вільного підприємництва і конкуренції цехова система поступово зникає і зрештою скасовується законодавчо (у Франції в 1791 p., в Росії в 1917 p.).