Барщина

Барщина — форма феодальної земельної ренти; безкоштовна примусова праця феодально залежного селянина, який використовував власний інвентар, працюючи на користь феодала.

На Русі Барщина з'явилася за часів Київської держави. Набула великого поширення в європейській частині Росії у другій пол. XVI — першій пол. XIX ст. Юридично скасована в 1882 p.. фактично існувала у вигляді відробляння до 1917 р.