Баналітет

Баналітет (франц. banalite, від banal — належний сюзеренові) — феодальна монополія, завдяки якій сеньйорфеодал, володіючи правом власності на будьяке майно суспільного значення, міг примусити своїх селян до обов'язкового користування цим майном за плату.

Найбільшого поширення Баналітет набув у середньовічній Франції. До Баналітету відносили обов'язок селян молоти зерно у млині сеньйора, випікати хліб у його пекарні, використовувати його виноградний прес, ваги і т. ін.; селяни не могли продавати своє вино доти, доки сеньйор не продасть свого.

Плату за Баналітет, як правило, довільно встановлював сам феодал.